Kìm đa năng

Giá: 50,000 VNĐ

HẠT MẮC CA ÚC CALINUTS LỌ 300 Gr

Giá: 160,000 VNĐ

NHO KHÔ ÚC CALINUTS LỌ 350 Gr

Giá: 100,000 VNĐ

HẠT DẺ CƯỜI MỸ CALINUTS LỌ 250 Gr

Giá: 170,000 VNĐ

HẠT ĐIỀU CALINUTS LỌ 250 Gr

Giá: 170,000 VNĐ

TÁO ĐỎ HÀN QUỐC CALINUTS LỌ 200 Gr

Giá: 150,000 VNĐ

HẠNH NHÂN RANG BƠ MỸ CALINUTS LỌ 250 Gr

Giá: 120,000 VNĐ

HẠT HẠNH NHÂN MỸ CALINUTS LỌ 280 Gr

Giá: 200,000 VNĐ

NHÂN HẠT MẮC CA ÚC CALINUTS LỌ 250 Gr

Giá: 260,000 VNĐ

Nhân Quả Óc Chó Mỹ Calinuts 500gr

Giá: 180,000 VNĐ

HỖN HỢP 6 HẠT MIX 250 Gr
Giá: Liên hệ
HỖN HỢP 4 HẠT MIX 250 Gr

Giá: 190,000 VNĐ

TÁO ĐỎ KẸP ÓC CHÓ CALINUTS LỌ 280 Gr

Giá: 180,000 VNĐ

TÁO ĐỎ HÀN QUỐC 500 Gr

Giá: 215,000 VNĐ

HẠT HẠNH NHÂN MỸ CALINUTS 500 Gr

Giá: 225,000 VNĐ

Nhân Quả Óc Chó Mỹ Calinuts 500gr

Giá: 400,000 VNĐ

QUẢ ÓC CHÓ MỸ CALINUTS 500 Gr

Giá: 165,000 VNĐ

Nho khô Úc CALINUTS lọ 350gr

Giá: 250,000 VNĐ

Hạt mắc ca Úc (500gr)

Giá: 190,000 VNĐ

Dầu mắc ca Úc 100 ml nguyên chất 100%

Giá: 190,000 VNĐ

Sữa hạt Mix óc chó – hạnh nhân – mắc ca – hạt điều (350ml)

Giá: 45,000 VNĐ