Chính sách vận chuyển và giao nhận

1. Thành phố Thanh Hóa:

+ Miễn phí vận chuyển trong bán kính 8 km tính từ trụ sở công ty.

+ Khoảng cách lớn hơn 8 km tính từ trụ sở công ty: thu phí vận chuyển 30.000 VNĐ/1đơn hàng.

2. Các tỉnh khác:

+ Chuyển phát nhanh: Quý khách thanh toán 100% phí chuyển phát nhanh.

+ Gửi xe: Miễn phí giao hàng ra nhà xe cho quý khách trong thành phố Hà Nội.