Khuyến mại

  • Khách hàng mua sản phẩm hạt sẽ được CK từ 10 sản phẩm hoặc 10 kg trở lên
  • Khách hàng mua các sản phẩm nhập ngoại tại của hàng sẽ được tích điểm thẻ thành viên